Reklamační řád zásilkového prodeje

Prodejce Good Nature s.r.o., Kollarová 88, Martin 03601, Slovensko, stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy pokud:
  • prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • kupující porušil originální obal zboží
  • nevhodně skladoval dodané zboží (skladování – viz etiketa na obalu)
 3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodejci do tří pracovních dnu po převzetí.
 4. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodejci písemně poštou, emailem nebo osobně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 5. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží  – výměnu chybně dodaného zboží – odstoupení od smlouvy.
 6. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované zboží.
 7. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně emailem nebo poštou na adresu prodejce.
 8. Reklamace se vyřizují na doručovací adrese prodejce, tj.:
  GOOD NATURE s.r.o
  Kollarová 88
  03601 Martin
  Slovensko
  Telefon: 602 639 797
  E-mail: info@dobrapriroda.cz
  E-mail: info@5dennidieta.cz
 9. Veškeré spory mezi Kupujícím a Prodávajícím lze řešit mimosoudním řešením sporů. Mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce www.coi.cz.
 10. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízena na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamační řád zásilkového prodeje si můžete stáhnout zde.